DUURZAME TOEKOMST & GEZONDE BUSINESS

Jij wil iets bereiken. Je wil het juiste doen.
Voor jouw organisatie, voor jouw mensen, voor jouw dierbaren, voor de wereld…
Of je nu ondernemer bent of een non-profit organisatie leidt, het werk moet doorgaan, resultaten geleverd.
Hoe kan je dan toch impact maken? Wat is duurzaam? Hoe maak je business circulair?

Wij co-creëren duurzame producten, digitale diensten, circulaire businessmodellen en duurzame samenwerking.
Wij helpen jou en jouw team in de transitie: naar een gezonde business, die bijdraagt aan een duurzame toekomst!

WAAROM: EEN BETERE BALANS

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, grondstoffenschaarste, toe-nemende ongelijkheid, etc. We denken dat het duidelijk is.
Actie is nodig en urgent.
Als INNOVATION-CIRCLE willen we pragmatisch bijdragen aan een wereld waarin de biosfeer, de maatschappij en de economie weer in een duurzame balans zijn. 
Wij helpen organisaties, teams en mensen om een drijvende kracht te zijn in die transitie.

HOE: GEBRUIK JE HOOFD OM JE HART TE VOLGEN

Duurzame business is voor ons gezonde business die de behoeften van alle stakeholders dient, niet slechts die van de aandeelhouders. Stakeholders zijn ook je klanten, werknemers, ecosysteem partners, toekomstige generaties en dus ook de omgeving.
Wij willen organisaties toekomstbestendig maken met circulaire businessmodellen en toepassing van digitale technologie.

WAT: JOUW REIS, JOUW TEMPO, ONZE HULP

Jouw business is waarde leveren aan klanten.
Samen bekijken we hoe je doelen, producten, diensten en businessmodellen bij geselecteerde UN Sustainable Development Goals (SDG’s) kan aansluiten.
Hoe kan je wat je doet opnieuw doordenken en herontwerpen om circulair en duurzaam te worden? Hoe organiseer je innovatie en hoe krijg je alle stakeholders in beweging? 
Wij helpen je met koers zetten, verandering organiseren en om mensen mee te laten groeien.

WAT: INNOVATIE MANAGEMENT

Het ontwikkelen van duurzame, circulaire producten, diensten, businessmodellen en samenwerkingen vereist innovatie.
Innovatie gebeurt nooit vanzelf. Het vereist methodische aanpak.
INNOVATION-CIRCLE heeft sinds 2012 vele organisaties en samenwerkingen begeleid in het ontwikkelen van nieuwe proposities.
Methoden als ‘Design Thinking’, ‘Lean Startup’, ‘Agile’, etc. behoren tot ons gereedschap.
Wij zijn een ‘circle’ van ervaren innovatie-coaches, met wie we de juiste talenten, kennis, vaardigheden en ervaring bij elkaar brengen.

WAT: DUURZAAM & CIRCULAIR

Het is cruciaal dat we vaart maken met de transitie naar een duurzame balans tussen onze biosfeer, onze maatschappij en onze economie. CO2 is slechts een deel van het verhaal.
INNOVATION-CIRCLE richt zich met nadruk óók op innovatie om te komen tot de bredere zogenoemde “Circulaire Economie”.
“Circulair” betekent voor ons o.a. verminderd grondstoffenverbruik, minder afval en herontwerp van producten, diensten en businessmodellen.

Rethink | Redesign | Reduce | Repair | Re-use | Remanufacture | Recycle

WAT: DIGITALE SAMENWERKING

Digitalisering kan vaak nieuwe (circulaire) businessmodellen mogelijk maken.
Transparantie, data-uitwisseling en de nauwe samenwerking in ketens, vereist voor circulariteit, kunnen deels worden gefaciliteerd met digitale platformen.

INNOVATION-CIRCLE heeft uitgebreide ervaring met het ontwikkelen en op de markt brengen van digitale oplossingen en ook met het implementeren en laten benutten van zulke systemen binnen organisaties.
Ook om innovatie-management en de ontwikkeling van mensen te ondersteunen gebruiken we slimme gebruiksvriendelijke platformen.

WAT: BUSINESS DEVELOPMENT = IMPACT MAKEN

Om circulaire oplossingen en samenwerking succesvol te laten zijn, moet je een haalbaar en schaalbaar business model hebben. Circulaire business-modellen zijn extra complex vanwege de meerdere ‘stakeholders’ en meervoudig gebruik van dezelfde producten en materialen.

INNOVATION-CIRCLE bundelt meer dan 25 jaar ervaring met ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, businessmodellen en samenwerkingen. 

Wij zien het als onze missie om de Circulaire Economie te co-creëren!